Regulativ for grundejerforpligtelser i Rødovre Kommune

HENT SOM PDF

 

Dette regulativ beskriver hvilke grundejerforpligtelser ejerne af ejendomme med adgang til offentlig veje eller stier, samt private fællesveje og stier har i Rødovre Kommune i henhold til "Lov om offentlige vej", § 63-68 og 87,1 og "Lov om private fællesveje",§ 61 og 79-822, og omfatter følgende forpligtelser:

1 Lov om offentlige veje, Lov nr. 1520 af 27.12.2014

2 Lov om private fællesveje, Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 04.11.2015

Dette regulativ er udarbejdet efter forhandling med politiet jf. "Lov om offentlige vej", § 64-65, og "Lov om private veje",§ 79, 80 stk. 3, 81 stk. 3 og 82 stk. 3

Renhold af offentlige veje og private fællesveje

Grundejerens forpligtelser med hensyn til renhold jf. "Lov om offentlige vej", § 68 og 87, og "Lov om private fællesveje",§ 61 og 82, omfatter følgende elementer:

• at fjerne ukrudt

• at vedligeholde egne træer, hække og anden beplantning ved eller over vejareal, så det ikke er til gene for færdslen

• at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede fortove eller stier

• at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for gående færdsel

• at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb i fortove og stier.

Renholdforpligtelserne for offentlige veje omfatter fortovs- og stiarealer langs ens ejendom, som ligger i ubrudt forlængelse af en gå - eller kørselsadgang til ejendommen og ud til 10 m fra matrikelskel.

Ved private fællesveje går forpligtelserne ud til vejmidten, samt vedligehold af beplantning ud på vejareal.

Uanset hvem der udfører renholdelse af fortov, sti og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.

Bemærk, at grundejernes forpligtelser omfatter alle arealer til gående, heraf grusbagkanten i fortovet, gang- eller fællestier, samt eventuelt grusstier og grusfortove. Yderligere defineres ukrudt, som alt beplantning som ikke er plantet som en bevidst handling. Det omfatter således vildskud fra grundejerens egen beplantning og selvsåede planter.

Snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje

Ved vintervejr skal grundejerne snerydning og foranstalte mod glatføre påbegyndes snarest muligt efter snefald og når glatføre indtræder jf. "Lov om offentlige vej", § 63-67.

Rydningspligten ved snefald, samt glatførebekæmpelse, omfatter strækningen langs egen ejendom, som ligger i ubrudt forlængelse af en gå - eller kørselsadgang til ejendommen, samt omkring brandhaner, brandalarmskabe og installationer til trafikregulering, der findes på strækningen.

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden