Medlemsorientering januar 2017

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i april afholdt 3 bestyrelsesmøder.

På foranledning af en parcelhusejer på Lucernevej omkring manglende parkeringspladser  på Lucernevej har vi fået afklaret, at Carlsro bebyggelsen har indført en p-licens ordning, således at det kun er egne beboere og gæster, der kan benytte p-pladserne . Årsagen begrundes i det lave antal parkeringspladser ved det nye VUC-center på Tårnvej, en bekymring som også formanden for Nygårds GF har rettet til det politiske system. Uanset dette er Lucernevej offentlig vej, og alle har mulighed for at benytte denne til parkering.

Flere beboere mellem Kamstrupvej og Lucernevej har bedt foreningen om hjælp til et brev til kommunen omkring ønsket beskæring af bevoksningen på den fredede del af Vestvolden. Det drejer sig om bevoksning, der vender direkte ud til gangstien mellem vold og huse. Den er taget voldsomt til og er direkte til fare for gående og bygninger. Formanden har i eftersommeren haft et møde med grundejerne og efterfølgende skrevet til den tekniske direktør. Vi har fået lovning på en udtynding i løbet af vinteren 2017.

På foranledning af to grundejere har bestyrelsen diskuteret mulige løsninger til en trafikdæmpning i området omkring Korsdalsvej og Ejbyvej/Lucernevej. Bestyrelsen forudser, at Irma Byen vil generere forøget gennemkørende trafik i området, samt ud til Jyllingevej. Bestyrelsen følger denne vigtige opgave tæt.

Bestyrelsen har bedt Vestegnens Politi være opmærksom på en øget hastighed i kvarteret, herunder på Lucernevej, og bedt politiet foretage en hastighedskontrol.

Der har desværre i løbet af efteråret været en indbrudsbølge i kvarteret. Bestyrelsen har af den juridiske konsulent ved Vestegnens Politi fået oplyst, at der har været 22 anmeldte indbrud fra september til november. Bestyrelsen vil udbede sig en ny opgørelse efter 3 mdr.

Støjgruppen ved formanden har i december sammen med borgmesteren haft foretræde for Folketingets Transportudvalg. Vi har bedt om 60 mil. kr. til en resterende støjskærm fra Jyllingevej til lige nord for Roskildevej. Støjen fra M3 er på få år stegt med 3db, hvilket svarer til en fordobling. Støjgruppen har siden 2015 kæmpet for at få en støjskærm fra Hvidsværmerbroen til Roskildevej. I 2010 lykkedes det at få bevilliget 10 mil. kr. til 'en første del af en støjskærm'. I 2013 opførtes 900 m støjskærm fra Hvidsværmerbroen til lige nord for Jyllingevej ved motorcrosbanen. Borgmesteren har i 2017 inviteret Transportudvalget til en sightseeing i langs M3.

Kommunalbestyrelsen  har i efteråret vedtaget et nyt 'Regulativ for grundejerforpligtigelser i Rødovre'. Bestyrelsen har ingen kommentarer hertil og Regulativet er lagt på vor hjemmeside til orientering.

Bestyrelsen har valgt at arbejde videre med en revidering af vedtægterne til fremlæggelse på vor ordinære generalforsamling. Arbejdet pågår bl.a. med de input bestyrelsen modtog på generalforsamlingen 2016.

I efteråret valgte sekretæren Per Lund at træde ud af bestyrelsen. Efter lovene har bestyrelsen bedt 1. suppleanten Jens Debel-Hasøv om at træde ind. Jens er nu indtrådt i bestyrelsen frem til den ordinære generalforsamling, hvor der er valg.

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag d. 27. april kl. 19.00 i Loen på Rødovregård.     

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden