Medlemsorientering december 2023

I december holdt bestyrelsen sidste møde og samlede op på året.

Det har været et gennemgående roligt år i foreningen med få sager.

Der er endnu ingen afklaring på vejnavnesagen omkring Kamstrupvej/Bjødstrupvej. Forvaltningen vil lægge en beslutning ud i første halvdel af 2024. Bestyrelsen har

ved møder med forvaltningen indstillet, at Bjødstrupvej skal beholde sit navn. Kamstrupvej fra Tårnvej til Bjødstrupvej ligeledes. Den del af Kamstrupvej, der løber

fra Grønnemarksvej til Vestvolden, ønsker vi omdøbt til Heerupvej. Spørgsmålet er,

hvordan forvaltningen vil forholde sig til Kamstrupvej mellem Bjødstrupvej og Grønnemarksvej. Skal vejstykket omdøbes eller forblive Kamstrupvej?

Sidstnævnte er muligt ved at åbne spærringen ved Bjødstrupvej. Vi får se.

Vi har i spænding ventet på, hvornår vi får den lovede støjskærm på M3 fra Jyllingevej

til Rødovre Parkvej. I efteråret fik vi at vide, at den bliver på 6m selv om vejdirektoratet

i øvrigt anbefaler 8-9 meter på M3. Men det var hvad der var råd til, fik vi at vide ved Vejdirektoratets offentlige møde i Brøndby i efteråret. Skærmen blev sendt i licitation

og forventedes opsat i begyndelsen af 2024. D. 6. december skulle Transportudvalget tage stilling til kapacitetsplanen med udvidelse af nødspor for M3. Imidlertid afviste udvalget forslaget pga. det enorme samfundsøkonomiske tab på projektet.

Opsætningen af skærmen hænger selvfølgelig sammen med projektet, så indtil

videre er Transportudvalgets indstilling, at den forligskreds, der står bag projektet,

skal mødes til april. Vi har hele tiden påpeget, at 6 m er for lidt, så måske er der en mulighed for at få den rigtige skærm og måske ved hjælp af de midler, der ellers

skulle gå til kapacitetsudbygningen?     

I efteråret indstillede kommunalbestyrelsen at fjernvarmen skal udrulles til de

resterende områder nord og syd for Jyllingevej. I alt 3.795 potentielle kunder.
Den endelige godkendelse afventer i januar.  

Nygårdskvarteret forventes udbygget inden udgangen af 2026. Bestyrelsen følger udviklingen tæt, idet der er meget økonomi i sagen for husejerne. Kan fjernvarme

betale sig i forhold til en individuel løsning? Vi er helt på det rene med, at ingen

husejer skal sætte sig for en fjernvarmeløsning før der er fuld gennemsigtighed i

de beregninger der foreligger. Indtil videre har kommunalbestyrelsen godkendt takstbladet for fjernvarme fra 1. april 2024, samt betalingsmodel frem til medio

2029. Men mange forhold er endnu ikke politisk afklaret. Vi ser frem til at holde

et informationsmøde i forbindelse med vores generalforsamling d. 18. april.

 

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og godt nytår

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden