Medlemsorientering december 2022

2022 blev et begivenhedsrigt år i foreningen, som i august fyldte 100 år.

I den anledning udgav vi et 40-siders festskrift, som i begyndelsen af september blev husstandsomdelt. Vi fik en fin presseomtale i Rødovre LokalNyt og mange positive tilbagemeldinger fra både nuværende, som tidligere beboere. Fremover vil nye ejere få et eksemplar ved indflytning.

D. 10. september afholdt foreningen sin stort anlagte jubilæumsfest på Nyager Skoles store græsplæne med telte, hoppeborge, forfriskninger til børn og voksne, samt loppemarked. Dagen afsluttedes med dejlig grillmad, og det lokale orkester husorkester StarClub spillede op til dans i de oplyste telte. Vi havde langt over 200 til spisning. Bestyrelsen er glad for at de mange anstrengelser og timer på planlægningen gav en god dag. Der skal også lyde en tak til de frivillige, som hjalp til undervejs. Se billeder på vores facebookside. Generalforsamlingen havde givet tilsagn om at råderum for festen op til 50.000 kr. Derudover fik vi fine sponsorater til både festskrift, quiz-gaver og arrangementet, således at det lykkedes at holde vor egenbetaling nede på 49.648 kr.     

 

I 2021 fik Rødovre tildelt 75 mio. kr. til støjskærme ved M3. Desværre har Vejdirektoratet afvist at opføre en skærm syd for Rødovre Parkvej til Roskildevej. Det er helt uforståeligt, idet pengene er bevilliget og en masse boliger ikke dækkes i Irmabyen, men også de boliger der ligger i Carlsro, samt boligerne ud til Lucernevej i vort kvarter. Støj har det som bekendt med at brede sig i alle retninger og Vejdirektoratet skriver selv, at der skal være min. 500 m fra en skærm til den bolig man vil støjdæmpe. Pt afventer vi og Rødovre Kommune på den VVM-redegørelse som blev annonceret af Vejdirektoratet i sommers i forbindelse med inddragelse af nødspor på M3. Den skal fortælle om det aktuelle (og stigende) støjbillede, samt udformningen af de skærme der skal opføres. Om det også indebærer en skærm syd for Rødovre Parkvej er uvist.

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden