Medlemsorientering forår 2020

Foreningens driftsregnskab for 2019 er afsluttet og godkendt af revisorerne. Der er ingen restancer, og vi har fine aktiver.

Foreningen er ligesom alle andre instanser i Danmark underlagt EU’s dataforordning GDPR, General Data Protection Regulation, vedr. behandling af persondata. Den er trådt i kraft d. 25. maj 2018. Bestyrelsen har nærlæst forordningen, og har som dataansvarlig forening besluttet at udarbejde skriftlige retningslinjer. Som følge heraf har vi truffet det valg at trække alle tidligere referater fra generalforsamlinger ud af hjemmesiden. Vi har diskuteret muligheden af at foretage en redigering, men finder, at vi ikke og med tilbagevirkende kraft vil begynde at botanisere i tidligere udlagte informationer, som kunne opfattes personfølsomme i forhold til Datatilsynets retningslinjer. Retningslinjerne vedr. GDPR vil blive tilgængelige på hjemmesiden.

I januar afholdt Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre et borgermøde på Rødovregård om den gennemkørende trafik i Nygårdskvarteret. Der var deltagelse af mere end 80 personer, samt repræsentanter fra kommunen og politiske partier. Det var primært den stigende trafikmængde på Lørenskogvej og Korsdalsvej der blev diskuteret. Se SAGR.dk for fyldstgørende referat. Bestyrelsen ønsker, at kommunen foretager en mere detaljeret måling, der vil kunne vise, hvorvidt den store stigning i trafikken skyldes gennemkørende biler til eksempelvis IrmaByen. For at sænke farten på Korsdalsvej vil bestyrelsen arbejde for opsætning af flytbare vejbump.

På SAGIR’s generalforsamling i februar er vor kasserer Jens Hasløv-Debel blevet valgt som ny formand. Jens kom i SAGIR’s bestyrelsen i 2019. Bestyrelsen finder det vigtigt, at vi som stor grundejerforening er repræsenteret her og i forhold til dialog med kommunen.

Fra juni ændres affaldsregulativet, idet der kommer to nye affaldsfragmenter til. Hver husstand får en miljøboks til brug for farligt affald. Den tømmes hver 2. uge. Der ud over får husstanden tilbud om en papbeholder, som tømmes ved udsætning på fortovet. Samtlige affaldsbeholdere bliver fremover tømt fra kl. 7.00. Nærmere information på rk.dk/affald.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden