Medlemsorientering december, 2021

I foråret måtte bestyrelsen igen træffe den tunge beslutning at udsætte generalforsamlingen i april grundet forsamlingsreglerne omkring Covid19.
D. 16. september fik vi afholdt generalforsamlingen med et fremmøde på 35, heraf 31 stemmeberettigede.

Bestyrelsen har i december afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor vi forsætter som hidtil, og ser frem til at kunne holde generalforsamlingen i april 2022 efter vedtægterne.

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at foreningen kan bruge op til 50.000 kr. af sine midler til en fest i august 2022, hvor foreningen kan fejre sit 100-års jubilæum. Bestyrelsen har fastsat en festdag lørdag d. 13. august og arbejder på et program. Der søges sponsorering til fest, samt et festskrift.  Vi vil opfordre medlemmerne til at indsende billeder eller andet der kan illustrere foreningens og Nygårdskvarterets historie til i dag. Også personlige beretninger fra kvarteret har høj interesse. Henvendelse kan rettes til formanden.  

På generalforsamlingen blev det yderligere vedtaget, at der kan anvendes op til 10.000 kr. på opsætning af skilte med Nabohjælp ved de større indkørselsveje til foreningens område.    

Der ansøges hos kommunen om opsætning af 8 nabohjælpsskilte på følgende lokationer:

1. Lucernevej/Korsdalsvej

  1. 2.  Lucernevej/Tårnvej
  2. 3.  Knud Anchers Vej/Tårnvej
  3. 4.  Ejbyvej/Tårnvej
  4. 5.  Ejbyvej/Lørenskogvej
  5. 6.  Ejbyvej/Korsdalsvej
  6. 7.  Lucernevej/Bjødstrupvej
  7. 8.  Knud Anchers Vej/Bjødstrupvej

På generalforsamlingen blev der rejst en række spørgsmål, som bestyrelsen har arbejdet videre med.
- Vedrørende manglende skiltning af forbud mod motoriserede køretøjer på voldens stier og udkørsler til foreningens veje. Kommunen har i november opsat skiltning ved volden ved Rødovre Parkvej og ved Ejbyvej. Der er ligeledes skiltning ved Jyllingevej. Motoriseret kørsel på voldens stier og arealer er en sag for politiet.

- Manglende renovering af cykelbanen på volden ud for Lucernevej. Formanden vil rette henvendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

- Efterlysning af legeplads og toilet ved cykelbanen. Formanden vil rette henvendelse i Skole- og Fritidsforvaltningen. 

Bestyrelsen ønsker alle i grundejerforening en glædelig jul og godt nytår.

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden