Medlemsorientering efterår 2015

Bestyrelsen har efter årets generalforsamling i april konstitueret sig. Vi har som sædvanen tro evalueret generalforsamlingens forløb og på baggrund af medlemsønsker om mere information om bestyrelsens arbejde har vi oprettet en fast fane 'Medlemsorientering'.

Vi er begyndt med at revidere foreningens love, og der vil på førstkommende generalforsamling blive fremsat lovændringsforslag.

Der har i perioden været nogle 'vejsager', hvor mange handler om nye plankeværker, der sættes helt ud til fortov og ikke overholder de regler der er anført i lokalplan 95, hvoraf det fremgår at det skal være hæk eller anden ”grøn” beplantning ud til fortov/ vej.

Bestyrelsens holdning er entydig, da alle sager vi får kendskab til sendes videre til Teknisk Forvaltning til videre behandling. Nogle medlemmer er blevet pålagt at fjerne/ændre måden de har adskilt grunden ud til fortov/vej, hvorfor vi mener at det bør gælde alle. Det er Teknisk Forvaltning der påtaler når ikke Lokalplan 95 er overholdt.

Som nævnt på generalforsamlingen har vi indmeldt foreningen i gruppen 'Nej tak til Trafikstøj', som er en gruppe der forsøger at påvirke politikere, specielt her på Vestegnen for tiltag til at formindske trafikstøj for omboende til specielt motorvejene i området.

Der er udsendt kontingentopkrævning til alle medlemmer. Der er en del der ikke fik betalt til tiden og nogle har så betalt, men vil ikke betale rykkergebyret. Det har givet anledning til samtaler og korrespondance mellem enkelte medlemmer og kassereren, hvilket har fået os til at sætte et 'Medlemsbrev' på hjemmesiden, der belyser problemet.

P.b.v.,

Sekretæren

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden