Medlemsorientering december 2020

I foråret måtte bestyrelsen træffe den tunge beslutning at udsætte generalforsamlingen i april grundet forsamlingsreglerne omkring Covid19. Endvidere blev Rødovregård lukket ned og dermed også det bookede lokale. D. 3. september fik vi afholdt generalforsamlingen med et endda fint fremmøde på 42, heraf 37 stemmeberettigede.

Bestyrelsen har i december afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor vi forsætter som hidtil, og ser frem til at kunne holde generalforsamlingen i april 2021 efter vedtægterne.

Som det blev nævnt på generalforsamlingen (se GF-referatet) skulle der inden årets udgang oprettes 19 vejbump af forskellig slags i vort kvarter. Kommunens arbejde er nu tilendebragt, og det ser ud til at have en effekt. Som vi aftalte på generalforsamlingen vil vi gerne have tilbagemeldinger på vejbumpene fra medlemmerne før vi selv går i dialog med kommunen om en evt. finansiering af øvrige vejbump i kvarteret. I så fald har vi aftalt, at det selvfølgelig tages op på generalforsamlingen i 2021.

På generalforsamlingen kom der spørgsmål til, hvordan det ligger med at få opsat støjskærme og lagt ny asfalt på M3. Den forrige regering havde afsat 1,6 mia. kr. til sådanne formål, men den nye regering meddelte i 2019, at der på ny skulle ske forhandlinger i dette efterår. Imidlertid har vi erfaret, at de endnu engang er udskudt til januar/februar 2021. Bestyrelsen er helt opsat på at få lagt billet ind på en sådan bevilling. Formanden har haft kontakt til Folketinget og borgmesteren, hvor ideen er at invitere Transportudvalget ud til Rødovre. Derfor hører bestyrelsen gerne fra medlemmer, som bor direkte ud til motorvejen og som kunne tænke sig at deltage på den ene eller anden måde eller evt. lægge have til et besøg af udvalget.

Efter en del research på Lokalhistorisk Arkiv i de gamle sognerådsprotokoller er bestyrelsen nået frem til, at Grundejerforening er oprettet som Vejlaug tilbage i sommeren 1922. Foreningens første dokument er dateret d. 22. august 1922 og er faktisk de første ’Love for Nygaards Grundejerforening’. Vi påtænker derfor at afholde et arrangement omkring sommeren 2022. Spændende forslag modtages.

Bestyrelsen ønsker alle i grundejerforening en glædelig jul og godt nytår.

Kommentarer

Mogens Brauer

23.12.2020 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

Gitte Madsen

22.12.2020 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden