Medlemsorientering april 2018

SAGIR

På  generalforsamlingen for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre har vi fremført, at kommunen skal overholde lokalplanerne og ikke blive ved at give dispensationer til f.eks. hegnssager. Hvis vi skal have et grønt islæt i Rødovre, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017, må der strammes op. Ligeledes ser vi desværre, at kommunen ser gennem fingre med opmagasinerede biler og campingvogne blot med den begrundelse, at man forgæves har forsøgt at kontakte ejeren. Vi har bedt SAGIR om at tage punktet op på det årlige møde med borgmesteren og forvaltningen.

Workshops om hastighedszoner

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at høre borgerne omkring hastighedsdæmpende tiltag, hvor der er 40 km zone, som i Nygårdskvarteret. Der er afsat 5 mio. kr. til fartdæmpende foranstaltninger. Planen er, at borgerne i et mindre område indbydes til at give input til forbedringer af trafiksikkerheden, herunder forbedring af vejene. Efterfølgende skal der nedsættes følgegrupper, som løbende kan samle op og give tilbagemeldinger til kommunen. Kommunen vil iværksætte forslaget i år. Bestyrelsen bakker helt op om ideen og vil anbefale at så mange som muligt deltager.

Brug af motoriserede haveredskaber    

Bestyrelsen har nu afsluttet arbejdet med regler til brug af motoriserede haveredskaber, som er lagt ud på hjemmesiden. Vi har tidligere overvejet at sætte forslaget til afstemning, men eftersom det under alle omstændigheder er vejledende, frafalder vi. Vi vil præsentere reglerne på generalforsamlingen. 

20180403/MB 

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden