Det nyeste fra bestyrelsen

Indkommet forslag til generalforsamlingen.


Stiller
Karin Frøidt
Kamstrupvej 99a

 

Klik HER

Havearrangementer i Nygaards grundejerforening 2024/2025

                                                                                                                                    Rødovre, d. 28. marts 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag den 18. april 2024 kl.19.00

Sted: Rødovregård, Loen, Kirkesvinget 1

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent, samt 3 stemmetællere
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent, rykkergebyr og indmeldelsesgebyr
  6. Fastsættelse af honorarer
  7. Valg:

             a.Næstformand, Henrik Mulvad Hansen, genopstiller

             b.Kasserer, Jens Debel-Hasløv, genopstiller

             c. Bestyrelsesmedlem, Henrik Baad, genopstiller

             d. Bestyrelsessuppleanter
             e. 1 Revisor

             f.1 Revisorsuppleant

 

           8 .Eventuelt


Formand Mogens Brauer

Næstformand Henrik Mulvad Hansen

Kasserer Jens Debel-Hasløv

Bestyrelsesmedlem Henrik Baad

Bestyrelsesmedlem Ruxandra Florescu


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I

 

Medlemsorientering December 2021

Se seneste medlemsorientering her: http://www.nygaardsgf.dk/448994453

GDPR

Nyt fra bestyrelsen: Vi har udarbejdet en dataforordning for foreningen om, hvordan vi behandler persondata, se under "Information - GDPR"

Rottehandlingsplan 2022-2024

Rødovre Kommunes rottehandlingsplan – en plan med målsætninger og indsatsområder for kommunens rottebekæmpelse i 2022-2024

Handlingsplanen kan læses i nedenstående link (PDF)

Anmeldelse af manglende vejlys

I tilfælde af manglende vejlys (defekte pærer mm) skal der rettes henvendelse til Ørsted

Henvendelse kan ske ved at benytte nedenstående link:

Følg os på facebook.

Grundejerens forpligtigelser

Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2016 vedtaget nyt 'Regulativ for grundejerforpligtigelser'.

Det påhviler bla. grundejeren:

. at fjerne ukrudt

• at vedligeholde egne træer, hække og anden beplantning ved eller over vejareal, så det ikke er til gene for færdslen

• at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede fortove eller stier

• at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for gående færdsel

• at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb i fortove og stier.

Se det fulde regulativ her, under Information.         

Vær opmærksom på:

Påtænker du at erstatte dit gamle plankeværk ud mod gaden eller opføre et nyt, er det en god idé at læse Lokalplan 95 først.

Advarsel: Udgangspunktet er, at der skal etableres levende hegn mod gaden. Kommunen går aktivt ind, hvor dette ikke overholdes og politianmelder overtrædelser.

INDBRUDSTYVE PÅ SPIL!

I EFTERÅRET HAR DER DESVÆRRE VÆRET EN INDBRUDSBØLGE I VORT KVARTER. DERFOR ER DET VIGTIGT AT  ANMELDE EVT. MISTÆNKELIGE PERSONER TIL POLITIET MED DET SAMME. AFTAL MED NABOER OM AT SE EFTER HUSET OG LAD LYSET BRÆNDE.    

RÅD: KONTAKT MISTÆNKELIGE PERSONER OG SPØRG EFTER ÆRINDE.      

RING 114 ELLER VESTEGNENS POLITI 43 86 14 48.  

Se også indlægget under 'Presseklip/artikler'. 

Kan du finde din container?

Formanden har flere gange oplevet at containeren efter tømning ikke er blevet stillet rigtig på plads. En dag stod containeren midt i indkørslen og en anden lige netop der, hvor det ikke er lovligt at stille den pga. ujævn belægning. Miljømedarbejder Thomas Jørgensen oplyser til formanden, at renovationsfolkene har fået læst og påskrevet, at man selvfølgelig sætter containeren der, hvor man tog den. I en mørk aften er det rart at vide hvilken container der indeholder hvad. Derfor kontakt Miljøkontoret, hvis der er problemer efter tømninger.  

Parkering på vendepladser ikke lovligt

Kommunen har gjort os opmærksom på, at vendepladser ikke må benyttes som parkeringsplads af grundejerne eller andre. En overtrædelse kan medføre bødestraf. Grundejerforeningen skal henstille til, at vendepladser ikke benyttes til sådanne formål, herunder opmagasinering af biler uden nummerplade, campingvogne eller skurvogne, da vi selv har interesse i fremkommelighed - ikke mindst for redningskøretøjer.

Anmeldelse af rotter på grunden

Anmeldelse af rotter er lovpligtigt, og sker til Teknisk Forvaltning. De vil sørge for at en rottefænger kommer ud for at lægge gift, samt undersøge om rotten er brudt gennem kloaksystemet. Såfremt der er brud på kloakken på egen grund, påhviler det parcelhusejeren at udbedre skaden, som typisk løber op i 25.000 - 30.000 kr. Skulle bruddet ligge uden for skellet, hvilket rottefængeren forsøger at undersøge, skal HOFOR, Hovedstadens Forsyningsselskab ind over. Ligger bruddet således uden for skel, vil reparationen skulle betales af HOFOR.         

Nyt regulativ om hønsehold

Kommunalbestyrelsen har vedtaget ændringer til 'Regulativ om hønsehold' gældende fra 1. februar 2015. Påtænker du at holde høns eller allerede har hønsehold kan du opdatere reglerne her:

Regulativ om hønsehold  

Vil du klage over en håndværker?

Kender du reglerne for at klage over en håndværker?

Grundejerforeningen har fra 3byggetilbud.dk modtaget en vejledning, der nemt og overskueligt illustrerer klageprocessen over byggeri og håndværkere. Materialet er lavet med hjælp fra Byggeriets Ankenævn og Håndværkets Ankenævnet.

Du kan se vejledningen her:
http://www.3byggetilbud.dk/klageguide/

Kommentarer

Bjarne Brems

05.09.2022 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden