Medlemsorientering december 2018

Vor nye kasserer Jens har siden sin tiltrædelse i april haft travlt.

Bestyrelsen har godkendt reviderede rykkerskrivelser og vort velkomstbrev til nye medlemmer er ført up-to-date med nyeste informationer om regler for Nygårdskvarteret. PBS-nummer er tilføjet brevet, så man kan tilmelde sig PBS umiddelbart.

Bestyrelsen har skrevet til Teknisk Forvaltning om ’Regulativ for Hønsehold’ eftersom vi på årets generalforsamling besluttede at indstille til kommunen, at det ikke længere skulle være muligt at holde haner i hønsehold. Kommunen har svaret, at man ikke vil ændre regulativet, men man ved problemer vil tage kontakt til ejeren og i følge regulativet i sidste ende fjerne hanen.

I foråret besluttede kommunent at afsætte 5 mio. kr. til hastighedsdæmpende tiltag på alle indre veje i Rødovre, hvor hastigheden er nedsat til 40 km i timen. Formanden deltog i den første åbne workshop for Nygårdskvarteret, hvor man indstillede at arbejde for en lukning af Korsdalsvej for at modvirke den stigende trafik til og fra IrmaByen. Bestyrelsen mener, at det eneste rigtige er en lukning ved Borgmester Gustav Jensens Vej. Efterfølgende blev der nedsat en følgegruppe, hvor arbejdet skal munde ud i en endelig rapport om tiltag og forslag. Bestyrelsen finder, at kommunen burde have ventet med at beslutte et lyskryds ved Rødovre Parkvej/Korsdalsvej før følgegruppens arbejde er tilendebragt. Med 2.500 døgnbilister på Korsdalsvej bør vejen desuden sikres med støjdæmpende asfalt.

I efteråret viste en Rambøll-rapport bestilt af Rødovre Kommune, at der er over 8.700 støjplagede boliger i Rødovre over 58dB pga. M3. Statens Støjhandlingsplan 2018 – 2023 taler kun om 1.793 boliger! Ved at pålægge ny støjdæmpende asfalt på M3 kan støjen reduceres med 7dB svarende til et fald på 2.500 boliger over 58dB. Mogens anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tager kontakt til Transportministeret for hurtigst muligt at få udskiftet asfalten, og med den klimaasfalt som ministeret er i gang med at afprøve forskellige steder i landet. Det drejer sig om 3,5 km gennem Rødovre.

I sommers blev Kommuneplanen 2018 vedtaget. Der er nu skærpet opmærksomhed på, at der skal være levende hegn mod alle indre veje, samt at bebyggelsprocenten holdes inden for 25% for at sikre tilstrækkelige frie arealer for drænage af regnvand.

Bestyrelsen ønsker alle i grundejerforening en glædelig jul og godt nytår.

Kommentarer

Ole Andersen

23.01.2019 08:04

Vendepladsen ud for Kamstrupvej 61 har siden medio november været delvis optaget af en stor container fra BOXIT, og kommunen har meddelt, at man havde givet tilladelse hertil i 2 måneder, men denne
besked fik jeg uden klarhed om politiet og brandvæsenet

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden