Medlemsorientering sommer 2024


Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen genvalgt, og efter det konstituerende bestyrelsesmøde i maj fortsætter Ruxandra Flores som sekretær.

Kassereren meddeler, at der indtil nu er sat flere huse til salg end sidste år.

Der er er desværre ikke nyt i sagen om nye vejnavne på Kamstrupvej. Sagen ligger hos Teknisk Forvaltning, hvor bestyrelsen har en aftale med den nytiltrådte tekniske direktør Kathrine Skaastrup om et møde efter sommerferien. Der er flere forslag i spil, som åbning ved Bjødstrupvej, men en løsning skal findes ved at inddrage alle parter.

Den lovede støjskærm fra Jyllingevej til lige syd for Rødovre Parkvej er desværre blevet udskudt, da der har været problemer med myndighedstilladelser. Samtidig har Glostrup Kommune gjort indvendinger mod at der skulle være indkigsmuligheder indbygget i skærmen til Vestvolden, hvilket ville reflektere en del støj mod Glostrup. Det har kommunen nu fået medhold i, således at ”vinduerne” er taget ud af skærmen. Støjskærmen forventes opført i slutningen af året og begyndelsen af 2025.

Nygårdskvarteret står foran udrulning af fjernvarme fra 2024 til 2026. Derfor har bestyrelsen besluttet at afholde et orienterende møde om forskellige løsninger på opvarmning og hvad det vil indebære. Det handler om at vi som husejere skal være klædt på til så godt som muligt til at træffe den rigtige løsning.
Onsdag d. 25. september kl. 18.30 i Loen på Rødovregård har vi inviteret driftsleder i Rødovre Søren Laursen og en teknisk rådgiver i varmepumper via SparEnergi under Energistyrelsen. Efter sommerferien vil der komme mere information på hjemmesiden, og der vil blive husstandsomdelt en invitation til informationsaftenen.
Så husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer


Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden