Medlemsorientering sommer 2019

Medlemsorienteringen fra generalforsamlingen blev uddelt i uge 23.

Bestyrelsen har i juni konstitueret sig. Kim Kirkeby fortsætter som sekretær.

Bestyrelsen har drøftet udfaldet af de workshops, som kommunen nedsatte i 2018 for at komme med bud på hastighedsdæmpende tiltag i såvel nuværende som kommende 40 km zoner. Bestyrelsen finder, at man burde have haft fokus på at få styr på de eksisterende zoner inden man forsøger at hastighedsdæmpe i nye zoner. Følgegruppen i den afsluttende workshop argumenterede for, at der skulle ske hastighedsdæmpende tiltag i Nygårdskvarteret, hvilket ikke blev medtaget i de endelige beslutninger.
Teknik og Miljøudvalget har besluttet at krydset Korsdalsvej og Rødovre Parkvej skal ombygges fra rundkørsel til et lysreguleret kryds af hensyn til trafiksikkerheden. Arbejdet forventes påbegyndt i indeværende år.

Lokalplan 144 og 145 for Bykernen er nu vedtaget i KB efter en høringsperiode på 8 uger. Der var indkommet ca. 18 høringssvar, hvoraf nogle har direkte betydning for Nygårdskvarteret. Både Rødovre Boligselskab og Naturfredningsforeningen har rejst spørgsmålet om nok p-pladser på området for gæster til beboere, øvrige gæster til Musikskolen, Viften, cafeer mm., samt erhvervsdrivende. Der nedlægges 183 p-pladser, som skal erstattes af min. 94 pladser. I lokalplan 145 påtænkes at åbne administrative p-pladser efter lukketid. Det må ikke komme dertil, at et internt p-problem i Bykernen overføres på omkringliggende områder. Bestyrelsen vil følge udviklingen nøje.

Jens Debel er i foråret trådt ind i bestyrelsen for SAGIR, Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre. Jens vil her rejse relevante spørgsmål omkring støj, trafik og miljø mm. i Nygårdskvarteret.

Bestyrelsen vil i det nye år fortsat have fokus på trafikken gennem Nygårdskvarteret, samt støjværn på M3. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslag til et arrangement i forbindelse med foreningens 100-års jubilæum i 2022.  

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden