Medlemsorientering oktober 2017

Loppemarked
Bestyrelsen måtte desværre se sig nødsaget til at aflyse det planlagte loppemarked d. 23. september pga. manglende tilslutning. De grundejere, som har betalt 20 kr. til en fælles annonce, har fået pengene refunderet.

Nabohjælp
Vi har fået underretning om, at kommunen i modsætning til hidtil praksis, nu tillader opsætning af nabohjælpskilte på offentlig vej. Betingelsen herfor er, at alle beboere på ’vejen’ skal være enige eller at bestyrelsen giver sin accept. Vi har truffet den beslutning, at vi helst vil undgå at tage beslutning på andres vegne, men at vi tager det fra sag til sag.

Trafikanalyse fra Nygårdskvarteret
Den længe ventede trafikanalyse fra Rambøll i forbindelse med IrmaByen er nu udført og offentliggjort.  
Efter en generel gennemgang af analysen kan vi konstatere, at der mangler faktisk målinger på en række centrale veje i kvarteret. På baggrund af disse fremskrivninger anbefales forskellige vejlukninger for at begrænse den gennemkørende trafik, som på Korsdalsvej og Lørenskogvej. Samtidig foreslås vejåbninger
på Valhøjs Allé og Rødager Allé.  Der vil ske en trafiksanering, som vil få betydning for vore grundejere.  Vi forventer at blive indkaldt til en høring.  Bestyrelsens indstilling er, at en trafiksanering ikke må betyde mere trafik på Ejbyvej, Korsdalsvej og Lucernevej.

Brug af motoriserede haveredskaber
Bestyrelsen arbejder videre med ’Vejledende retningslinjer for god adfærd’ for grundejerne, som det blev besluttet på generalforsamlingen i april 2017.

Rottebekæmpelse
Kommunen oplyser, at der fortsat pågår rottebekæmpelse på vendepladen Bjødstrupvej/Kamstrupvej.

20171011/MB

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden