Medlemsorientering sommer 2023

Efter vores generalforsamling i april er Ruxandra Flores indtrådt i bestyrelsen og valgt som ny sekretær.

I maj afholdt Vejdirektoratet et informationsmøde på Vestvolden den kommende støjskærm ved M3. Den bliver 6 m høj og kommer til at løbe lige nord for Jyllingevej til lidt syd for Rødovre Parkvej. Arbejdet går i udbud i 3. kvartal 2023 og forventes klar i 2024. I 2025 bliver der pålagt ny støjdæmpende asfalt, når arbejdet med inddragelse af diverse nødspor er overstået.

Bestyrelsen har holdt møde med Forvaltningen i vejnavnesagen, hvor både Bjødstrupvej og Kamstrupvej er i spil. Sagen er den af Data- og Effektiviseringsstyrelsen forlanger at veje, som er lukkede og fortsætter med samme navn efter lukningen skal omdøbes. I modsat fald skal vejlukninger ophæves. Det er bestyrelsens indstilling, at der sker så få ændringer i foreningen som muligt. Bestyrelsen har d. 1. juni indgivet et svar til forvaltningen om, at vi ønsker at bibeholde vejnavnet Bjødstrupvej fra Ejbyvej til Lucernevej, og at vi ikke ønsker nedlagt vejlukningen mod Lucernevej.  Hvad angår Kamstrupvej har vi foreslået at vejlukningen mellem Bjødstrupvej og Kamstrupvej ophæves, idet der etableres ét spor for gennemkørsel. Derved er det muligt at bibeholde vejnavnet Kamstrupvej med samme husnumre til og med Grønnemarksvej. Vi vurderer, at der alene vil være tale om lokal trafik til denne del af Kamstrupvej, idet vejspærringen ved Grønnemarksvej opretholdes. Hvad angår den sidste del af Kamstrupvej til Fæstningen foreslog bestyrelsen allerede sidste år, at vejen omdøbes til Heerupvej, idet kunstneren Henry Heerup havde sin kolonihave og værksted i nr. 96 gennem en menneskealder.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer.

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden