Medlemsorientering januar 2016

Bestyrelsen er gået i gang med grundejerforeningens vedtægter, som vi mener bør have en modernisering. Vi håber at nå i mål med et forslag til førstkommende generalforsamling der afholdes i uge 17.

Vi mærker tydeligt, at der sker ændringer i vores område, der er en del nytilkomne, så kassereren har travlt med at få skrevet til dem.

Der er desværre nogle medlemmer, der mener, at de ikke skal rette sig efter de bestemmelser der er for området. Da nogle ikke havde betalt kontingent til tiden, fik de selvfølgelig tilsendt en rykker. Efter den var udsendt mente nogen sig berettiget til, for det første ikke at betale rykkergebyret for derefter at kontakte kassereren og til i ikke venlige termer at gøre det klart om de skulle betale eller ej. Det kan da ikke være meningen, at dem der skal administrere de ting vi har besluttet i foreningen, skal trues og svines til verbalt.

Bestyrelsen har selvfølgelig nogle almindelige løbende sager, specielt overtrædelser af Lokalplan 95. Når vi får sådanne henvendelser videregiver vi dem til Kommunens Tekniske Forvaltning. For at behandle alle lige har bestyrelsen som udgangspunkt den mening, at dispensationer ikke kan anbefales.

Støjen fra Motorringvejen giver også til stadighed lidt arbejde, idet vi stadig arbejder for en form for støjdæmpningen langs motorvejen fra Jyllingevej helst så langt sydover, at vi kommer forbi vores forenings område.

Vi har fulgt arbejde med ”Irmagrunden” tæt, idet vi i starten var nervøse for meget arbejdskørsel gennem grundejerforeningens område. Vi må sige at det har været minimalt af gene, der har været for dette arbejde. Vi har jævnligt forespørgsel til Teknisk Forvaltning vedrørende den genereller gennemkørsel af området, hvor vi fornemmer en stigende trafik.

/per

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden