Medlemsorientering sommer 2018

Medlemsorienteringen fra generalforsamlingen blev uddelt i uge 23.

Bestyrelsen har i juni konstitueret sig. Kim Kirkeby er valgt til sekretær.
Jens Debel-Hasløv, som blev valgt til ny kasserer på GF, har fået overdraget regnskabet fra den tidligere kasserer. Bestyrelsen har besluttet at sætte gebyret for ejendomsmægleroplysninger ved salg op fra 100 til 250 kr.  

Foreningen har ført en hegnssag, hvor der mod lokalplan 95 var opført et fast hegn over 1.2 m og uden beplantning. Samtidig var et fredet træ dækket af hegnet.  Hegnet er nu sænket til det maks. tilladte og frilagt omkring træet. Hegnet skal begrønnes med almindelig vedbend.  I den nye kommuneplan vedtaget i juni i år er reglerne strammet op, så der kun må opsættes et trådhegn som støtte for en opvoksende beplantning.  Dette bifalder bestyrelsen.

Bestyrelsen har fremsendt et brev til Teknisk Forvaltning, hvor vi efter en GF-beslutning, anmoder om at ’Regulativ for hønsehold’ ændres således at det ikke frem over bliver tilladt at holde haner i hønsehold.

I maj afholdt Teknisk Forvaltning en åben workshop for beboerne i Nygårdskvarteret for at få input til hastighedsdæmpende tiltag.  Der var et godt fremmøde. Formanden deltog i en arbejdsgruppe som påpegede problemerne med den gennemkørende trafik fra Jyllingevej via Lørenskogvej, Ejbyvej, Korsdalsvej til Roskildevej.  Netop 3.000 nye borgere i IrmaByen øger trafikbelastningen i området.

Gruppen fandt, at man kunne se på en vejlukning for trafikken i den sydlige retning fra Jyllingevej/Lørenskogvej, samt total vejlukning på Korsdalsvej lige nord for Borgmester Gustav Jensens Vej. Der ud over anbefalede gruppen brug af diverse vejforhindringer for at dæmpe den hurtige trafik på omtalte veje. Efterfølgende er der nedsat en følgegruppe, som skal indgå i en dialog med forvaltningen om en samlet løsning.        

20180704/MB

Seneste kommentarer

05.09 | 12:20

Jeg hører at planen for jubilæet er sat på FB, men alle os der ikke er med her, vil jo også gerne se den. Kan den komme på jeres hjemmeside, så vi også kan blive orienteret med tider og Mad billetter

08.03 | 06:10

Hej. Jeg kan læse i beretningen fra GF21 at der er planer om at tilknytte nyagerkvarteret i fjernvarmenettet, har i nogle kilder på det? Jeg kan ikke finde det omtalt andre steder.
Mvh Astrid

23.12 | 08:54

Hej Gitte
Tak for dit svar. Det er noteret og vi kan tage en snak i det nye år, hvis det bliver aktuelt med udvalget på besøg.

God jul og godt nytår

Mogens

22.12 | 14:52

Hej 🤗
Vi bor på Ejbyvej 193 og I må meget gerne komme at lytte til motorstøj i vores have.

Del siden